Verktøy

På denne sida finn du verktøy for deg som arbeidar med politikk eller retorikk. Verktøya er opent tilgjengeleg, men tips gjerne ein ven om du finn noko nyttig her.

Politisk kalender

Politisk kalender er ein kalender med politiske hendingar, som partilandsmøte og fristar for partiprogramprosessane. I første omgang er kalenderen manuelt oppdatert, etter kvart er det målet at kalenderen skal hente inn informasjon frå til dømes Stortinget.no automatisk.